lunes, 28 de septiembre de 2009

Sofistes

Els sofistes eren un grup de filòsofs que compartien idees i la forma de viure. Aquests es dedicaven a ensenyar a fills de rics que els podien pagar per a que foren polítics. Educaven als joves en l'art del diàleg i no dubtaven en enganyar, és a dir, els ensenyaven regles de la lògica que pareixien vertaderes però que en realitat no ho eren.
Els sofistes estaven molt ben considerats fins que Plató va donar una imatge pèsima d'ells i van passar a estar molt mal vistos.
Els sofistes tenien una visió molt pràctica de la vida i no els agradava especular (pensament pragmàtic). Una altra idea que s'associa als sofistes es el convencionalisme polític, que es paregut al pragmatisme però aplicat a la política. També podem senyalar els sofistes amb la idea del relativisme epistemològic.
Encara que a Sòcrates el podriem identificar com a sofista perquè feia la mateixa funció, aquest no es considerava gens sofista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario