jueves, 24 de septiembre de 2009


Sócrates va ser un filòsof grec que va viure entre l'any 470 a.C i el 399 a.C. A pesar que mai va escriure un text els seus postulats han estat de gran influència en la filosofia. Per mitjà de Plató es té coneixement de les seves provocadores converses amb els sofistes de l'època i de la mayéutica com mètode inductiu per a accedir a la veritat.

Des de molt petit va ser conegut entre els atenesos per la seva facilitat de paraula i l'agudesa dels seus raonaments. Sempre molt provocador, ironitzava constantment amb les seves dites per a eliminar la ignorància popular present en la seva societat.
Li molestava molt veure que les persones que eren considerats els savis d'Atenes, no eren capaços d'apreciar la seva pròpia ignorància. D'aquí la seva famosa frase "Sols sé que no sé res". Per a ell, tenir coneixement de la pròpia ignorància constituïa un avantatge respecte de la resta.

Existeixen diferents fonts que descriuen el pensament de Sócrates, ja que ell no va deixar res escrit, però resulta difícil precisar-ho amb veritable exactitud perquè difereixen entre si.
Per a Jenofonte a Sócrates li interessava principalment la moral dels homens i la formació de bons ciutadans, i no es preocupava massa de la lògica ni de la metafísica. No obstant això, a partir dels diàlegs de Plató, Sócrates apareix com un metafísic de primer nivell que va asseure les bases d'una filosofia transcendent, que es distingeix per ser una teoria sobre un món metafísic de les formes.

www.academiasocrates.com/socrates/biografia.php
www.tu.tv/videos/socrates-biografia
www.biografica.info/biografia-de-socrates

No hay comentarios:

Publicar un comentario