martes, 29 de septiembre de 2009

QUI ERA PLATÓ?

Plató va ser un filósof grec nascut a Atenes 427 aC fins al 348 aC. Als 20 anys, aproximadament, va cóneixer a Sòcrates, amb qui visqué 8 anys per iniciarse en la filosofia. El 387 aC fundà l'Acadèmica a Atenes.L'obra de Plató consta de 28 diàlegs, en els cuals fa aparèixer Sòcrates i on es proposa definir nocions com la mentida, el deure, la naturalesa de l'home, la saviesa, l'amistat... El mite de la Caverna descriu l'itinerari que condueix del món sensible de les aparences al món intel·ligible de la veritat. Segons Plató, la veritable vida correspon a allò que l'opinió comuna creu que és la mort. Amor i Matemàtiques són els dos camins que condueixen a la veritat, però han de ser relacionats per la dialèctica per arribar al principi suprem: el Bé. Un dels aspectes de la filosofia platònica és la política. L'idealisme de Plató considera el filòsof com el millor dirigent possible per a la ciutat. La cultura platònica ha estat present en la cultura occidental de totes les époques.
IDEES DE PLATÓ.
-El motiu la episteme: Es el problema, central en Pató, del coneixement verdader en tant que apresa al vertader ser i produeix veritat, a diferencia de la opinió.
-El motiu d la paidea: Plató es va proposar constituir la teoría de un estat perfecte, perque soles en ell podría arribar el home la perfecció intelectual i moral.
-La totalització religiosa: Recorre tota la obra de Plató el anhel un valor absolut que unifique coneixement i vida.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Sofistes

Els sofistes eren un grup de filòsofs que compartien idees i la forma de viure. Aquests es dedicaven a ensenyar a fills de rics que els podien pagar per a que foren polítics. Educaven als joves en l'art del diàleg i no dubtaven en enganyar, és a dir, els ensenyaven regles de la lògica que pareixien vertaderes però que en realitat no ho eren.
Els sofistes estaven molt ben considerats fins que Plató va donar una imatge pèsima d'ells i van passar a estar molt mal vistos.
Els sofistes tenien una visió molt pràctica de la vida i no els agradava especular (pensament pragmàtic). Una altra idea que s'associa als sofistes es el convencionalisme polític, que es paregut al pragmatisme però aplicat a la política. També podem senyalar els sofistes amb la idea del relativisme epistemològic.
Encara que a Sòcrates el podriem identificar com a sofista perquè feia la mateixa funció, aquest no es considerava gens sofista.

PLATÓ

Plató va ser un pensador dualista. Es considera el més important filòsof de l'antiguitat ( s. V a IV a.c) i viva a Atenes en un moment molt difícil, ja que hi hagueren diversos colps d'estat. Plató descedeix d'una família aristocràtica on alguns dels seus membres eren governadors.
Va ser educat per Sòcrates per a ser polític, però quan l'aristocràcia va matar el seu mestre es va voler desentendre.
Plató va tindre dos influències:
-una positiva:Sòcrates
-una negativa:els sofistes
Aques filòsof va ser el primer en crear una acadèmia d'ensenyament. Plató considerava que el diàleg era a forma òptima de comunicació, per això el seu llibre "La República" està escrit en forma de diàleg.
Plató té diverses teories:
-Teoria de les idees.
-Teoria de la realitat.
-Teoria moral.
-Teoria política

jueves, 24 de septiembre de 2009


Sócrates va ser un filòsof grec que va viure entre l'any 470 a.C i el 399 a.C. A pesar que mai va escriure un text els seus postulats han estat de gran influència en la filosofia. Per mitjà de Plató es té coneixement de les seves provocadores converses amb els sofistes de l'època i de la mayéutica com mètode inductiu per a accedir a la veritat.

Des de molt petit va ser conegut entre els atenesos per la seva facilitat de paraula i l'agudesa dels seus raonaments. Sempre molt provocador, ironitzava constantment amb les seves dites per a eliminar la ignorància popular present en la seva societat.
Li molestava molt veure que les persones que eren considerats els savis d'Atenes, no eren capaços d'apreciar la seva pròpia ignorància. D'aquí la seva famosa frase "Sols sé que no sé res". Per a ell, tenir coneixement de la pròpia ignorància constituïa un avantatge respecte de la resta.

Existeixen diferents fonts que descriuen el pensament de Sócrates, ja que ell no va deixar res escrit, però resulta difícil precisar-ho amb veritable exactitud perquè difereixen entre si.
Per a Jenofonte a Sócrates li interessava principalment la moral dels homens i la formació de bons ciutadans, i no es preocupava massa de la lògica ni de la metafísica. No obstant això, a partir dels diàlegs de Plató, Sócrates apareix com un metafísic de primer nivell que va asseure les bases d'una filosofia transcendent, que es distingeix per ser una teoria sobre un món metafísic de les formes.

www.academiasocrates.com/socrates/biografia.php
www.tu.tv/videos/socrates-biografia
www.biografica.info/biografia-de-socrates

Els Sofistes

Els sofistes eren homes que visqueren en l'antiga Grècia ,eren els considerats savis de profesiò . Dominaven la retòrica i la dialectica , i al contrari dels filosofs ,la seua finalitat era conseguir un alt prestigi i jerarquia politica .
El sofista era un persona amb una image intel·lectual i carismàtica del saber. Eren molt apreciats per les clases aristòcrates i la èlit de l'epoca .
Els sofistes es varen tornar materialistes i nomes buscaven un medi lucratiu . Manipulaven la societat amb arguments i falses nocions per a una unica utilitat material.
Plantejaven una idea ,en la que cada individu tè una forma de distingir les questions que se li plantejaven .A mes pensaven que cada persona devia mantindre la seua opinio encara que no tingueren bases per defensarla.


http://www.filosofia.com.mx/index.php?/perse/archivos/los_sofistas/

miércoles, 23 de septiembre de 2009

PLATò


Platò va ser un dels filòsofs mes important de l'antiga grecia. El seu nom verdader era Arìstocles , va naixer al 427 a.C. à Atenes, la seua familia pertanyia a la aristocracia .Ell va ser educat per a la politica però finalment la deixa de costat al coneixer al que va ser el seu mestre ,Socrates ,al que idolatraba .
La concepciò platònica del home es basa en un dualisme com son l'anima i el cos ,el cos representa lo real , l'anima es allo que ens fa diferents a la resta d'èssers vius .
Platò tracta de coneixer una realitat inestable ,una realitat que esta continuament canviant .Platò ho denomina idees que responen a la pregunta
socratica de "que es?", busca la esència de cada cosa per a que cada cosa
siga el que es . Les idees o formes de cada cosa es el que fa que
existisquen .El dualisme entre les dos identitats son :
A) Mon intelligible o de les idees : la verdadera realitat on es
troba tot lo existent
B) Mon sensible : ES el de la mera apariencia on adquirix la seua
norma en la idea . Platò abordava el tema desde tres punts de vista
1.La Reminiscencia
2.La Dialèctica
3.El Amor


http://www.cibernous.com/autores/platon/index.html

domingo, 20 de septiembre de 2009

Article platónic


Plató (427-347a.c) va nàixer i va morir a Atenes.

Va ser un dels filòsofs més grans i influents de tota la història, el cual va ser discípul de Sócrates i mestre d’Aristòtil. Pertanyia a una familia aristocràtica i pot ser per això tenia una gran vocació per a polític, però per culpa d’uns aconteciments “injustos”, en que destaca la condena a mort del seu mestre Sòcrates, va renunciar momentàniament a la política per a dedicar-se a la filosofia.

Després d’alguns intents fallits per portar les seves idees polítiques a la pràctica, va morir a Atenes al 347a.c sense haver pogut complir el seu somni utòpic de Republica perfecta.


El seu projecte filosòfic va estar orientat cap a la política on, un dels seus objectius era crear un Estat Ideal; podriem dir un gobern absolutament just. Altres idees del pensament d’aquest gran filòsof podrien ser el dualisme ontològic, els argumens platónics per a la defensa de la teoria de les idees, l’epistemologia platónica, la teoria de les idees, i així moltes més.Alguns enllaços on també podem trobar informació de Plató son els següents:

http://www.e-torredebabel.com

http://ficus.pntic.mec.es

http://www.webdianoia.com

http://www.monografias.com

sábado, 19 de septiembre de 2009

Molt bé. Ja tenim l'espai en marxa!

Hola Moisés i resta del grup! Ja tenim el bloc configurat i en marxa. I comprove que també s'heu apanyat en açò de les invitacions. Perfecte. Comencem a treballar... a per Platò, que açò està tombat!