jueves, 24 de septiembre de 2009

Els Sofistes

Els sofistes eren homes que visqueren en l'antiga Grècia ,eren els considerats savis de profesiò . Dominaven la retòrica i la dialectica , i al contrari dels filosofs ,la seua finalitat era conseguir un alt prestigi i jerarquia politica .
El sofista era un persona amb una image intel·lectual i carismàtica del saber. Eren molt apreciats per les clases aristòcrates i la èlit de l'epoca .
Els sofistes es varen tornar materialistes i nomes buscaven un medi lucratiu . Manipulaven la societat amb arguments i falses nocions per a una unica utilitat material.
Plantejaven una idea ,en la que cada individu tè una forma de distingir les questions que se li plantejaven .A mes pensaven que cada persona devia mantindre la seua opinio encara que no tingueren bases per defensarla.


http://www.filosofia.com.mx/index.php?/perse/archivos/los_sofistas/

1 comentario:

 1. QUI ERA PLATÓ?
  Plató va ser un filósof grec nascut a Atenes 427 aC fins al 348 aC. Als 20 anys, aproximadament, va cóneixer a Sòcrates, amb qui visqué 8 anys per iniciarse en la filosofia. El 387 aC fundà l'Acadèmica a Atenes.
  L'obra de Plató consta de 28 diàlegs, en els cuals fa aparèixer Sòcrates i on es proposa definir nocions com la mentida, el deure, la naturalesa de l'home, la saviesa, l'amistat... El mite de la Caverna descriu l'itinerari que condueix del món sensible de les aparences al món intel·ligible de la veritat. Segons Plató, la veritable vida correspon a allò que l'opinió comuna creu que és la mort. Amor i Matemàtiques són els dos camins que condueixen a la veritat, però han de ser relacionats per la dialèctica per arribar al principi suprem: el Bé.
  Un dels aspectes de la filosofia platònica és la política. L'idealisme de Plató considera el filòsof com el millor dirigent possible per a la ciutat. La cultura platònica ha estat present en la cultura occidental de totes les époques.
  IDEES DE PLATÓ.
  -El motiu la episteme: Es el problema, central en Plató, del coneixement verdader en tantque apresa al verdader ser i produeix veritat, a diferencia de la opinió.
  -El motiu d la paidea: Plató es va proposar constituir la teoría de un estat perfecte, perque soles en ell podría arribar el home la perfecció intelectual i moral.
  -La totlitsació religiosa: Recorre tota la obra de Plató el anhel un valor absolut que unifique coneixement i vida.

  ResponderEliminar