martes, 29 de septiembre de 2009

QUI ERA PLATÓ?

Plató va ser un filósof grec nascut a Atenes 427 aC fins al 348 aC. Als 20 anys, aproximadament, va cóneixer a Sòcrates, amb qui visqué 8 anys per iniciarse en la filosofia. El 387 aC fundà l'Acadèmica a Atenes.L'obra de Plató consta de 28 diàlegs, en els cuals fa aparèixer Sòcrates i on es proposa definir nocions com la mentida, el deure, la naturalesa de l'home, la saviesa, l'amistat... El mite de la Caverna descriu l'itinerari que condueix del món sensible de les aparences al món intel·ligible de la veritat. Segons Plató, la veritable vida correspon a allò que l'opinió comuna creu que és la mort. Amor i Matemàtiques són els dos camins que condueixen a la veritat, però han de ser relacionats per la dialèctica per arribar al principi suprem: el Bé. Un dels aspectes de la filosofia platònica és la política. L'idealisme de Plató considera el filòsof com el millor dirigent possible per a la ciutat. La cultura platònica ha estat present en la cultura occidental de totes les époques.
IDEES DE PLATÓ.
-El motiu la episteme: Es el problema, central en Pató, del coneixement verdader en tant que apresa al vertader ser i produeix veritat, a diferencia de la opinió.
-El motiu d la paidea: Plató es va proposar constituir la teoría de un estat perfecte, perque soles en ell podría arribar el home la perfecció intelectual i moral.
-La totalització religiosa: Recorre tota la obra de Plató el anhel un valor absolut que unifique coneixement i vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario